Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Seminarium "Polityka energetyczna..." PDF Print E-mail

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza do udziału w seminarium nt. "Polityka energetyczna świata, Unii Europejskiej i Polski".
Seminarium przeprowadzą; dr Zbigniew Karaczun - SGGW w Warszawie, Dariusz Ciarkowski - Mazowiecka Agencja Energetyczna, Janina Kawałczewska - RCEE w Płocku.
Odbędzie się ono w dniu 7 lutego 2011r. w godz. 1000 - 1400 w sali konferencyjnej RCEE w Płocku ul. Stary Rynek 20.
Seminarium jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Tematyka seminarium:
1.Ustalenia Konwencji klimatycznych. - pobierz ...
2.Europejska strategia dla energii.
3.Europejski pakiet energetyczny 3x20 i jego konsekwencje dla Polski.
4.Dyrektywa 2001/77/WE z 27 września 2001r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. - pobierz ...
5.Energia z elektrowni atomowych w świecie. - pobierz ...
6.Bilans energetyczny Polski. Energetyka konwencjonalna w Polsce - możliwości i problemy jej rozwoju. - pobierz ...
7.Prawne i ekonomiczne uwarunkowania energetyki odnawialnej. - pobierz ...
8.Możliwości korzystania z energii pochodzącej z energetyki atomowej w Polsce. - pobierz ...

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 lutego 2011 roku telefonicznie pod nr tel. 24 268 37 74 lub e-mail:NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW