Strona Główna
O nas
Programy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Konkursy
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Biblioteka
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

O projekcie "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego"
współfinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

www.rceeplock.pl/ekologicznymieszkaniec

O projekcie "Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych Regionu Płockiego
dla zrównoważonego rozwoju"
współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.rceeplock.pl/rozwojorganizacji


19.10.2017r.

Podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment - 16.10.2017r. odbyła się gala finałowa konkurs o Puchar Recyklingu. W kategorii Edukacja Recyklingowa na Mazowszu zwyciężyło Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

W swojej kategorii byliśmy bezkonkurencyjni. Wyróżnialiśmy się na tle pozostałych kandydatur liczbą podejmowanych działań oraz zaangażowaniem w edukację ekologiczną. Spośród licznych inicjatyw warto wymienić te związane z postawami konsumenckimi, właściwym sposobem postępowania z odpadami oraz sprzątaniem terenów z odpadów pozostawionych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Wręczenie nagrody RCEE w Płocku, fot. Daniel Pióro

09.10.2017r.

Warsztaty pn. "Jestem bezpieczny, bo wiem" odbyły się w czterech szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej Nr 20 i 21 w Płocku, Szkole Podstawowej w Rogozinie oraz Szkole Podstawowej w Słubicach. Wzięło w nich udział łącznie ponad 200 uczestników.

Zostały zrealizowane w ramach współpracy Orlen Eko Sp. z o.o. i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - czytaj więcej ...

Wsparcie finansowe Orlen EKO Sp. z o.o.


19.09.2017r.

22 września - DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

"Kierowco! Zostaw swoje auto w garażu!", "Dzień bez samochodu - oddechem dla miasta",
czerwona kartka dla kierowców z napisem
"22 września - dzień bez samochodu, DAJ przykład za rok?
oraz podziękowania dla ludzi czekających na przystanku lub rowerzystów.

Tak dzieci z przedszkoli i szkół z terenu miasta Płocka w dniu 22 września
zachęcają do rezygnacji z samochodu chociaż przez jeden dzień.

Akcje z udziałem dzieci i młodzieży na terenie miasta Płocka
została zainicjowana przez Regionalne Centrum Edukacji w Płock oraz Miasto Płock.


Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizująca ich do działań

- Sprzątanie Świata 2017 - warsztaty - zobacz

Wsparcie finansowe

http://pgoplock.pl/

19.09.2017r.

Szanowni Państwo,
W trzeci weekend września 2017r. (15.09-17.09) organizowana była w Polsce 24 Kampania "Sprzątanie Świata 2017" przebiegająca pod hasłem "Nie ma śmieci są surowce".

Celami tegorocznej akcji było: zmiana postrzegania odpadów jako "śmieci" i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Informując o powyższym, serdecznie Zapraszamy do konkursów:
Termin do 10 listopada 2017r.

- Plastycznego pn. "Ekokonsument" konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta Płock, powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego,

---> Regulamin - pobierz...

- "Szkoła/przedszkole kształcąca ekokonsumentów" - działania edukacyjne kształtujące ekokonsumentów - konkurs adresowany do przedszkoli i szkół z terenu miasta Płock, powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego,

---> Regulamin - pobierz...

- "Najciekawsze inicjatywy" - konkurs adresowany do grup inicjowanych, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego).

---> Regulamin - pobierz...

- Sprawozdanie z Kampanii "Sprzątanie Świata 2017" - pobierz ...

29.06.2017r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU Sp. z o.o. ogłasza konkurs ekologiczny dla 15 placówek oświatowych z terenu gmin Stara Biała, Bielsk i Brudzeń Duży. Konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych, które muszą zostać przygotowane z użyciem surowców wtórnych oraz tworzyw naturalnych.


Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach plastycznych (kolaż i praca przestrzenna) w czterech grupach wiekowych (do lat 7, od 8 do 10 lat, od 11 do 13 lat, od 14 do 16 lat).

Prace można składać do 09.10.2017r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 24 367 53 55. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!!! Regulamin na stronie:

http://pgoplock.pl/2017/05/23/konkurs-realizacja-projektu-segregujesz-swiat-ratujesz/

Projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie

29.06.2017r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU Sp. z o.o. ogłasza konkurs ekologiczny skierowany do 69 szkół podstawowych z terenu Powiatu Płockiego i Miasta Płocka. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pełnowymiarowego roweru dziecięcego z surowców wtórnych oraz tworzyw naturalnych.

Prace  można składać do dnia 09.10.2017r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 24 367 53 55. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!!! Regulamin na stronie:

http://pgoplock.pl/2017/05/23/konkurs-realizacja-projektu-eko-rower/

Projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie

21.04.2017r.

Szanowni Państwo, z przyjemnością ogłaszamy wyniki Konkursu Grantowego
"Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca"



W ramach Konkursu Grantowego "Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca"
dofinansowanie otrzymało 20 projektów.

Wyniki - pobierz...

Gratulujemy!

Zapraszamy celem podpisania umowy w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek)
do biura RCEE w Płocku ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock w godz. 10.00-14.00.

07.04.2017r.

Czy wiecie, że jeszcze po wojnie płockie śmieci były wywożone na okoliczne pola? 
Albo zaraz koło starego mostu? A w średniowieczu zapychano nimi studnie na Starym Rynku? 
Czy wiecie, że za kilkaset lat w Kobiernikach rozkopią stare kwatery składowiskowe i zakrzykną: "Hura! Mamy tu sporo paliwa!"?

--> Tajemnicze wzgórza w Kobiernikach - czytaj ...
--> Reportaż multimedialny - czytaj ...

Gazeta Wyborcza - Płock

30.03.2017r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 
w partnerstwie z Gimnazjum Nr 6 w Płocku zaprasza do udziału 
w konkursie grantowym "Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca"


Przedmiotem konkursu jest projekt działań na rzecz zrównoważonego stylu życia oraz propozycji podjętych działań w tej dziedzinie.

Grupa realizująca projekt musi składać się min. z 4 osób
(w przypadku młodzieżowej grupy inicjatywnej choć jedna z osób musi być pełnoletnia, będzie ona pełniła rolę koordynatora, opiekuna grupy).

Grupy inicjatywne, aby ubiegać się o dotacje będą musiały nawiązać współpracę z instytucją posiadającą osobowość prawną (np. jednostką oświatową), która obejmie patronat nad projektem.

Konkurs skierowany do ludzi aktywnych społecznie z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego.

Cele konkursu: propagowanie zrównoważonego stylu życia, angażowanie się w działania wspierające edukację ekologiczną, dbałość o ochronę środowiska, prezentacja projektów dla ogółu społeczeństwa podczas happeningu pn. "Dzień czystego powietrza" na Placu Starego Rynku w Płocku.

Termin: do 14 kwietnia 2017r. - dostarczenie projektów konkursowych do biura RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock - do godz. 15-tej. - decyduje data doręczenia.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - pobierz ...

Wniosek - pobierz ...

Sprawozdanie merytoryczne - pobierz ...

Sprawozdanie finansowe - pobierz ...

30.03.2017r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ogłasza konkurs na działania edukacyjne "SZKOŁA/PRZEDSZKOLE KSZTAŁCĄCA EKOKONSUMENTÓW"

Konkurs przeznaczony jest dla szkół i przedszkoli zaangażowanych w projekt "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego".

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej/lokalnej. Działania powinny swoim zasięgiem objąć uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników administracji. Działania prowadzone powinny być przez okres co najmniej 3 miesięcy, a zakończyć się do 30.10.2017r.

Konkurs adresowany jest do szkół/przedszkoli z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Termin: do 14 kwietnia 2017r. - złożenie deklaracji udziału w konkursie przez szkoły/przedszkola.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - pobierz ...

Konkurs "Szkoła/przedszkole kształcące ekonkosnumentów" w ramach projektu "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego" realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.



Fot. Archiwum WFOŚiGW w Warszawie

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
zostało Laureatem III edycji konkursu "EKOpozytyw MAZOWSZA"
w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA (inne podmioty)


PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy". Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

Biblioteka:

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki i skorzystania z fachowej literatury zarówno z ochrony środowiska, ekologii, jak również edukacji ekologicznej. "Od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00"czytaj ...

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW