Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

UWAGA!!! ZMIANA ADRESU E-MAIL
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości na adres:

07.05.2019r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Szkoła Podstawowa Nr 14 w Płocku ogłasza wyniki KONKURSU GRANTOWEGO pn. "Chronimy powietrze - chronimy gatunki zagrożone"

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW


Realizacja projektów: od 06 maja 2019r. do 10 czerwca 2019r.

Zasięg: miasto Płock.
Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Płocka.

Przedmiot konkursu:

- propagowanie działań związanych z ochroną powietrza,
- popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody,
- zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania pszczół i uwrażliwienie na potrzebę ochrony owadów zapylających,
- angażowanie się w działania wspierające edukację ekologiczną,
- udział podczas happeningu dla ogółu społeczeństwa pn. "Chronimy powietrze - chronimy gatunki zagrożone" organizowanego w dniu 4 czerwca 2019r.

Do pobrania:

- Sprawozdanie merytoryczne

- Sprawozdanie finansowe

- Wniosek o dotacje

- Regulamin konkursu

04.04.2019r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
zaprasza do udziału w konkursach:

- "PSZCZELI ŚWIAT" - konkurs plastyczny
Cel konkursu:
- popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół,
- ich znaczenie dla życia człowieka i przyrody,
- wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
- rozwijanie wrażliwości plastycznej.

Przedmiot konkursu: wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 lub A3 zgodną z celami konkursu.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Uczestnik konkursu musi być także mieszkańcem miasta Płocka.

Dostarczenie  prac  konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobiście  do  godz.  14.30 -
RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b  lub pocztą - decyduje data doręczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...

---------------------------------------------------------------------------------------
- "PSZCZELI ŚWIAT" - konkurs artystyczny
Konkurs adresowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.

Zadaniem szkół/przedszkoli biorących udział w konkursie jest przygotowanie program artystycznego (scenka tematyczna, teatrzyk, piosenka, inscenizacja) w zakresie ochrony pszczół o zaprezentowanie ich podczas podsumowania projektu "Pszczeli świat".

Dostarczenie  prac  konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobiście  do  godz.  14.30 -
RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b  lub pocztą - decyduje data doręczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...

Konkursy realizowane przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
w ramach projektu
pn. "Pszczeli świat"

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka"

29.03.2019r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Termin składania wniosków: do 22 kwietnia 2019r.
Harmonogram min 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 01 maja 2019r. - 15 listopada 2019r.
Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 120 000,00 zł.

Więcej informacji, w tym Regulamin na stronie
www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie


W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W Lokalnym Konkursie Grantowym "Działaj Lokalnie" 2019 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).


12.03.2019r.


Dziękujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, która jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant dla Stowarzyszenia.


14.12.2018r.

Fundusz Grantowy dla Płocka, w ramach IX edycji konkursu grantowego, wsparł projekt Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku pn. "Pszczeli świat".

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem masowego ginięcia pszczół i uwrażliwienie mieszkańców miasta Płocka na potrzebę ochrony owadów zapylających.
Rozpoczynamy więc pracę nad organizacją działań projektowych - czytaj więcej ...

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka"


Czy wiecie, że jeszcze po wojnie płockie śmieci były wywożone na okoliczne pola? 
Albo zaraz koło starego mostu? A w średniowieczu zapychano nimi studnie na Starym Rynku? 
Czy wiecie, że za kilkaset lat w Kobiernikach rozkopią stare kwatery składowiskowe i zakrzykną: "Hura! Mamy tu sporo paliwa!"?

--> Tajemnicze wzgórza w Kobiernikach - czytaj ...
--> Reportaż multimedialny - czytaj ...

Gazeta Wyborcza - Płock

PARTNERSTWO z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy".
Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock
oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW