RIPOK-i

REGIONALNE INSTALACJE
DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. RIPOK-i)
wg uchwał sejmików wojewódzkich w sprawie wykonania
wojewódzkich planów gospodarki odpadami
 


Aktualizacja: 1.04.2014r.

AAA ... Powiększ mapę

AA... Powiększ mapę   


 

RODZAJ INSTALACJI

 

ADRES INSTALACJI

ADRES ZARZĄDZAJĄCEGO/
WŁAŚCICIEL

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

Region Ciechanowski

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Instalacja BMP 
w m. Kosiny Bartosowe 
gm. Wiśniewo

Zakład Usług Komunalnych
„USKOM” Sp. z o.o. w Mławie


ul. Płocka 102

06-500 Mława

Region Płocki

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych

Kobierniki 42

09-413 Sikórz

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
09-400 Płock

ul. Przemysłowa 17

Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
i odpadów selektywnie zebranych
w Poświętnem

09 - 100 Płońsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku

ul. Mickiewicza 4
09-100 Płońsk

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostowania odpadów zielonych
w m. Bielice

gm. Sochaczew

Ziemia Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 4
05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów komunalnych
w m. Rachocin

gm. Sierpc

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu

ul. Traugutta 33
09-200 Sierpc

Region Warszawski

Instalacje do termicznego lub mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - MBP

Spalarnia odpadów komunalnych powiązana
z sortownią odpadów zmieszanych
i kompostownią odpadów zmieszanych


ul. Gwarków 9

Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m. st. Warszawa

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

ul. Kampinoska 1
Warszawa

Instalacje do termicznego lub mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - MBP

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych

ul. Wólczyńska 249
Warszawa

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43
01-934 Warszawa

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz część biologiczna do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych

Wola Ducka

 gm. Wiązownia

PPHU Lekaro Jolanta Zagórska

Wola Ducka 70 A

05-408 Glinianka

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

ul. Zawodzie 16

02 -981 Warszawa

Remondis Sp. z o.o. 
w Warszawie

ul. Zawodzie 16
02 -981 Warszawa

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych komunalnych

ul. Turystyczna 38

05-830 Nadarzyn

PU HETMAN Sp. z o.o. 
w Warszawie

Biuro Zarządu
ul. Krakowska 110/114
 00-971 Warszawa

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostowania odpadów zielonych w Warszawie
m. st. Warszawa

ul. Kampinoska 1
Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m. st. Warszawa

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

Kompostownia odpadów zielonych w m. Guzów

gm. Wiskitki

Ziemia Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 4
05-850 Ożarów Mazowiecki

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów komunalnych
w Otwocku – Świerku,

gm. Otwock

SATER OTWOCK Sp. z o.o. 
w Otwocku

ul. Johna Lennona 4
05-400 Otwock

Składowisko odpadów „RADIOWO”
w m. Klaudyn,

gm. Stare Babice

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
w m. st. Warszawa

ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Region Ostrołęcko – Siedlecki

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych
i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji

ul. Przemysłowa 45

Ławy, gm. Rzekuń

MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa

ul. Sokołowska 2

Wola Suchożberska 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. w Siedlcach 

08-110 Siedlce
 ul. 11 Listopada 19

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów komunalnych
w Woli Suchożebrskiej

gm. Suchożebry

Region Radomski

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Linia sortowania odpadów zmieszanych
i selektywnie zebranych oraz linia kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych
i biodegradowalnych zbieranych selektywnie


ul. Witosa 76

26-600 Radom

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
 „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu

ul. Witosa 94
26-600 Radom

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów
w m. Radom – Wincentów

ul. Witosa 76

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu

ul. Witosa 76
26-600 Radom

Składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne 
w Warce

gm. Warka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warce

ul. Farna 4
05-660 Warka

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

Region Wschodni 

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Gać 90

55-200 Oława

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z  o.o.

Gać 90
55-200 Oława

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Region Północno-Centralny 

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Rudna Wielka
56-210 Wąsosz

CHEMEKO - SYSTEM Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6
54-519 Wrocław

Kryniczno 93
55 – 300 Środa Śląska

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej
TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10
55-040 Kobierzyce

Rusko 66
58-120 Jaroszów

"Ekologiczne Centrum Utylizacji" Sp. z o.o.

Rusko 66
58-120 Jaroszów

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Rudna Wielka
56-210 Wąsosz

CHEMEKO - SYSTEM Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6
54-519 Wrocław

ul. Jerzmanowska 4 – 6
54-519 Wrocław

Przedsiębiorstwo Rodzinne Merta&Merta

ul. Jerzmanowska 4-6
54-519 Wrocław

ul. Janowska 51
54-519 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

ul. Długa 49
53-633 Wrocław

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Rudna Wielka
56-210 Wąsosz

CHEMEKO - SYSTEM Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6
54-519 Wrocław

Rusko 66
58 – 120 Jaroszów

"Ekologiczne Centrum Utylizacji" Sp. z o.o.

Rusko 66
58-120 Rusko

Region Południowy

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Ceglana 10
58-260 Bielawa

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski

ul. Bielawska 6
58-250 Pieszyce

Zawiszów 5
58-100 Świdnica

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

Zawiszów 5
58-100 Świdnica

Ścinawka Dolna
57-420 Radków

PRO EKO NATURA Sp. z  o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

ul. Ceglana 10
58-260 Bielawa

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski

ul. Bielawska 6
58-250 Pieszyce

Zawiszów 5
58-100 Świdnica

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

Zawiszów 5
58-100 Świdnica

Ścinawka Dolna
57-420 Radków

PRO EKO NATURA Sp. z o. o.

ul. Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Zawiszów 5
58-100 Świdnica

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

Zawiszów 5
58-100 Świdnica

Ścinawka Dolna
57-420 Radków

PRO EKO NATURA Sp. z  o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Region Północny

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Zielona 3
59-300 Lubin

Ekopartner Lubin Sp. z  o.o.

ul. Zielona 3
59-300 Lubin

ul. Reszotarska
59-220 Legnica

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica

ul. Krochmalna
67-200 Głogów

"Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7A
67-200 Głogów

Trzebcz
59-100 Polkowice

"Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" 
Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

ul. Zielona 3
59-300 Lubin

Ekopartner Lubin Sp. z  o.o.

ul. Zielona 3
59-300 Lubin

ul. Reszotarska
59-220 Legnica

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica

ul. Krochmalna
67-200 Głogów

"Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7A
67-200 Głogów

Trzebcz
59-100 Polkowice

"Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej"
Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Biechów
67-200 Głogów

"Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7A
67-200 Głogów

ul. Reszotarska
59-220 Legnica

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica

ul. Zielona 1
59-300 Lubin

"MUNDO" Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. Zielona 1
59-300 Lubin

Trzebcz
59-100 Polkowice

"Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej"
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice

Region Środkowosudecki 

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Zielona 30
58-420 Lubawka

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.

 

ul. Nadbrzeżna 5A
58-420 Lubawka

 

Ściegny - Kostrzyca
58-533 Mysłakowice

Związek Gmin Karkonoskich Bukowiec – Pałac

ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Ściegny - Kostrzyca
58-533 Mysłakowice

ul. Słowackiego
59-400 Jawor 

"INWESTYCJE" Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 19
59-400 Jawor

ul. Kargula i Pawlaka 16
59-623 Lubomierz  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY" Sp. z o.o.

ul. Kargula i Pawlaka 16
59-623 Lubomierz

ul. Zielona 30
58-420 Lubawka

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5A
58-420 Lubawka

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Ściegny - Kostrzyca
58-533 Mysłakowice

Związek Gmin Karkonoskich Bukowiec – Pałac

ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

Region Zachodni 

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Bazaltowa 1
59-800 Lubań

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

 ul. Lwówecka 8
59-800 Lubań

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

 

 

 

 

ul. Bazaltowa 1
59-800 Lubań

Trzebień

ul. Spacerowa 24
59-700 Bolesławiec

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. 
w Bolesławcu

ul. Staszica 6
59-700 Bolesławiec

ul. Zgorzelecka
59-920 Bogatynia

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 17
59-920 Bogatynia

Jędrzychowice
59-900 Zgorzelec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Łużycka 3
59-900 Zgorzelec

Lubków 63
59-720 Raciborowice Górne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej 
z s. w Lubkowie

Lubków 63
59-720 Raciborowice Górne

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

 

ul. Bazaltowa 1
59-800 Lubań

 

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

 ul. Lwówecka 8
59-800 Lubań

 Trzebień

ul. Spacerowa 24
59-700 Bolesławiec

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. 
w Bolesławcu

ul. Staszica 6
59-700 Bolesławiec

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE

 

Region 1 Tucholsko – Grudziądzki

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Sulnówko
gmina Świecie

86-100 Świecie

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Sp. z o.o.

Sulnówko 74
86-100 Świecie

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

REGION 2 Chełmińsko - Wąbrzeski

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Niedźwiedź

Gmina Dębowa Łąka
87-207 Dębowa Łąka

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych
EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Matejki 13

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

 

Osnowo I

gmina Chełmno (W)
86-200 Chełmno

Urząd Miasta Chełmno

ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno

REGION 3 Lipnowsko-Rypiński

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

 Lipno

 gmina Lipno (M)
ul. Wyszyńskiego 56
87-600 Lipno

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47 
87-600 Lipno

REGION 4 Włocławski

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Machnacz 
 87-880 Brześć Kujawski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4,
87-800 Włocławek

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

REGION 5 Bydgoski

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Bydgoszcz Pronatura

miasto Bydgoszcz
ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28,
85-893 Bydgoszcz

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Bydgoszcz Remondis

miasto Bydgoszcz 
ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 45, 
85-001 Bydgoszcz

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Giebnia

gmina Pakość

88-170 Pakość

 

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14,
88-170 Pakość

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Wawrzynki

gmina Żnin

Wawrzynki 35
88-400 Żnin

USKOM ŻNIN Sp. z o.o.

Wawrzynki 35,
8
8-400 Żnin

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Region 6 Inowrocławski

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

 

 

 

 Inowrocław 
Gmina Inowrocław (M)

ul. Bagienna 77
88-100 Inowrocław

 

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region 7 Toruński

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

 

 

 TORUŃ MPO 

miasto Toruń

ul. Kociewska 47-53
87-100 Toruń

 

 

  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o

ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Region Biała Podlaska

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska

ul. Ekologiczna 1
21-500 Biała Podlaska

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
„WOD-KAN” Sp. z o.o.

Biała Podlaska

21-500 Biała Podlaska
ul. Narutowicza 35A

Region Centralny 

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Zagospodarowania Odpadów


 20-234 Lublin
 ul. Metalurgiczna 17a

KOM-EKO S.A. Lublin
20-234 Lublin
 ul. Wojenna 3

Region Chełm

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Srebrzyszcze gm. Chełm

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region Południowo – Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Lasy
gm. Kraśnik

ul. Jodłowa

Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Piłsudskiego 12/3

23-200 Kraśnik

Region Południowy

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Korczów
23-400 Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju

ul. Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj

Region Puławy

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Dęblińska 2
24-100 Puławy

Zakład Usług Komunalnych

24-100 Puławy

ul. Dęblińska 2

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 

Region Północny

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP

ul. Małyszyńska 180
66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o.

ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

 

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region Centralny

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Długoszyn 80
69-200 Sulęcin

Celowy Związek Gmin CZG12

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie

Długoszyn 80
69 – 200 Sulęcin

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko Odpadów Komunalnych
w Kunowicach

ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Kunowice
ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

Składowisko Odpadów Komunalnych
w Długoszynie

 Długoszyn 80
69-200 Sulęcin

Celowy Związek Gmin CZG12

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie

Długoszyn 80
69 – 200 Sulęcin

Region Wschodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Kartowice 37

67-300 Szprotawa

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13
54-300 Wrocław

ul. Poznańska 14A
Dąbrówka Wlkp.
66-210 Zbąszynek

WEXPOOL Sp. z o.o.

ul. Poznańska 14A
Dąbrówka Wlkp.

66-210 Zbąszynek

Kiełcz
ul. Szosa Bytomska 1

TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.
ul. Przyszłości 7b
67-100 Nowa Sól

 

ul. Al. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

ul. Al. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra

Nowy Świat
66-100 Sulechów

Agmarex Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Janka Muzykanta 22
71-215 Szczecin


Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

 

 

Kartowice 37

67-300 Szprotawa

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13
54-30 Wrocław

Kiełcz
ul. Szosa Bytomska 1
TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.
ul. Przyszłości 7b
67-100 Nowa Sól
Nowy Świat
66-100 Sulechów
Agmarex Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Janka Muzykanta 22
71-215 Szczecin

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

 

Kartowice 37

 67-300 Szprotawa 

 

 

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

 

ul. Jerzmanowska 13
54-30 Wrocław

 

Zakłul. Al. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra


Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

ul. Al. Zjednoczenia 110
 65-120 Zielona Góra

 

Nowy Świat
66-100 Sulechów

 

 Agmarex Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Janka Muzykanta 22
71-215 Szczecin

 

Składowisko Odpadów Komunalnych
Kiełcz

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Nowej Soli
 

ul. Konstruktorów 2

67-100 Nowa Sól

 

 Stypułów
67-120 Kożuchów

„USKOM” Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 7
67-120 Kożuchów

Region Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP


Żurawia
gm. Żary
 

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Spółka z o.o.

ul. Górnośląska 2
 68-200 Żary

 

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Marszów
gm. Żary

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Żurawia
gm. Żary

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

Region I

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

 

Krzyżanówek
gm. Krzyżanów

 

TONSMEIER CENTRUM
 
ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region II

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Dylów A

 gm. Pajęczno

 

EKO-REGION Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Wola Kruszyńska
gm. Bełchatów

Przedsiębiorstwo Komunalne
Sanikom Sp. z o.o.

ul. Staszica 5

97-400 Bełchatów

 

Region III   

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Pukinin

gm. Rawa Mazowiecka 

Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o.

Pukinin 140
96-200 Rawa Mazowiecka

Płoszów

gm. Radomsko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.

ul. Stara Droga 85
97-500 Radomsko

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Płoszów

gm. Radomsko

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Lubochnia Górki 68/74

SITA Polska Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 6
02-981 Warszawa

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

Region Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Oświęcim

ul. Nadwiślańska 36

Składowisko Odpadów Komunalnych 
Sp. z o.o. Oświęcim

ul. Nadwiślańska 36

ul. Osadowa 1

32 - 329 Bolesław

Zakład Gospodarki Komunalnej 
„Bolesław” sp. z o.o.

ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław

ul. Krzemieniecka 40
30-694 Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
Sp. z o.o. w Krakowie

ul. Nowohucka 1
31-580 Warszawa

Instalacja w Brzeszczach
ul. Graniczna 48

Agencja Komunalna Brzeszcze

ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze

ul. Półłanki 64
Kraków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64
30-740 Kraków

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostownia odpadów zielonych Barycz,

ul. Krzemieniecka 40
30-694 Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w Krakowie,

ul. Nowohucka 1 
31-580 Kraków

Kompostownia odpadów 
Kraków

ul. Kosiarzy 5A

SITA Małopolska Sp. z o.o.

Kraków

ul. Kosiarzy 5A
30-731 Kraków

Kompostowania odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach

ul. Kęckie Góry Północne

Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„KOMAX” Sp. z o.o.

32-650 Kęty
ul. Mickiewicza 8

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostowania odpadów zielonych selektywnie zebranych i bioodpadów w Oświęcimiu

ul. Nadwiślańska 36

Składowisko Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o.

Oświęcim ul. Nadwiślańska 36

Instalacja kompostowania tlenowego odpadów organicznych w Chrzanowie

ul. Powstańców Styczniowych 15

Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Balinie

ul. Głogowa 75
Balin 
32-500 Chrzanów

Kompostownia odpadów organicznych
Zalesiany 1
gm. Gdów

Firma Handlowo-Usługowa
KOP-EKO
Szczepan Trzupek
Zalesiany 1
32-420 Gdów

Kompostownia odpadów organicznych
w Ujkowie Starym
ul. Osadowa 1
gm. Bolesław

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
BOLESŁAW Sp. z o.o.

 

ul. Osadowa 1 
32-329 Bolesław

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętnych, 
Barycz, Kraków

ul. Krzemieniecka 40
30-694 Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o.o. 
w Krakowie

ul. Nowohucka 1, 
31-580 Kraków

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętnych w Kętach

ul. Kęckie Góry Północne
32-650 Kęty

Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„KOMAX” Sp. z o.o.

32-650 Kęty, 
ul. Mickiewicza 8

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętnych 
w Ujkowie Starym
ul. Osadowa 1
gm. Bolesław

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
BOLESŁAW Sp. z o.o.

ul. Osadowa 1 
32-329 Bolesław

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętnych 
w Brzeszczach

ul. Graniczna 48

Agencja Komunalna Brzeszcze
ul. Kościelna 7 
32-620 Brzeszcze

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętnych 
w Oświęcimiu

ul. Nadwiślańska 36
32-600 Oświęcim

Składowisko Odpadów Komunalnych 
Sp. z o.o. Oświęcim

ul. Nadwiślańska 36 
32-600 Oświęcim

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 
w Chrzanowie-Balinie 
ul. Głogowa 75 
32-500 Balin

Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Balinie

ul. Głogowa 75
32-500 Balin

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętnych 
w Trzebini,

ul. Piłsudskiego, 
Trzebinia 32-540

Usługi Komunalne

„Trzebinia” Sp. z o.o.

Rynek 18 
32-540 Trzebinia

Region Tarnowski

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie

ul. Cmentarna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

33-100 Tarnów
ul.  Okrężna 11

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych w Tarnowie

ul. Cmentarna

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowie

ul. Cmentarna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

33-100 Tarnów
ul.  Okrężna 11

Składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne

„Za rzeką Biała” w Tarnowie

ul. Czysta

Jednostka ratownictwa Chemicznego 
w Tarnowie Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

Region Sądecko – Gorlicki

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i organicznych 
w Nowym Sączu

ul. Wiklinowa 
33-300 Nowy Sącz

Kompostech Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A 
33-300 Nowy Sącz

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętnych 
w Nowym Sączu

ul. Tarnowska 120
33-300 Nowy Sącz

NOVA Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz, 
ul. Śniadeckich 14

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 
w Starym Sączu

33-340 Stary Sącz

Gmina Stary Sącz

33-340 Stary Sącz,
ul. Stefana Batorego 25

Region Południowy

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Kornela Ujejskiego 341
32-400 Myślenice

Zakład Utylizacji 
Odpadów Sp. z  o. o

ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Tylmanowej

Osiedle Rzeka 419

EMPOL Sp. z o.o. w Tylmanowej

os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

Zakład Utylizacji Odpadów
w Nowym Targu

ul. Jana Pawła II 115

IB Spółka z o.o. 
Zakład Pracy Chronionej

34-425 Biały Dunajec
ul. Miłośników Podhala 1

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

 

Kompostownia Odpadów w Myślenicach 

ul. Kornela Ujejskiego 341
32-400 Myślenice

 

 Zakład Utylizacji 
Odpadów Sp. z  o. o

ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice

Kompostownia odpadów selektywnie zebranych w Zakopanem

 ul. Gawlaki 25

 "TESKO" 
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Sp. z o.o.

  ul. Szymony 17a
34-500 Zakopane

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Myślenicach

ul. Ujejskiego 341 
32-400 Myślenice

Zakład Utylizacji  Odpadów Sp. z o.o. 
w Myślenicach

32 - 400 Myślenice
ul. Słowackiego 82

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Zakopanem

 ul. Gawlaki 25

"TESKO" 
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Sp. z o.o.

  ul. Szymony 17a
34-500 Zakopane

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 

Region Centralny

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu

(Regionalne Centrum Gospodarki
Odpadami 
w Opolu)

Zakład Komunalny Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie

47-320 Gogolin

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

Ligonia 15
47-320 Gogolin

Region Północny

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Miejskiego Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie

"EKO-REGION" Sp. z o.o.

ul. Bawełniania 18
97-400 Bełchatów

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostownia zlokalizowana na terenie Miejskiego Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Miejskie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w i obojętne w Ziemiełowicach

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

"EKOWOD" Sp. z o. o.

ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

Region Południowo - Wschodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu
gmina Kietrz

Naprzód Sp. z o.o.

Raciborska 144 B
44-280 Rydułtowy

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostowania zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu
gmina Kietrz

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu
gmina Kietrz

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Miejskie Składowisko Odpadów
w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Naftowa 7

Regionalne Centrum Zagospodarowania
I Unieszkodliwiania Odpadów

"CZYSTY REGION" Spółka z o.o.

ul. Naftowa 7

47-230 Kędzierzyn-Koźle

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy
gmina Zawadzkie

Zakład Gospodarki 
Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.,

Świerklańska 2,
46-059 Zawadzkie

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Szymiszowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 2
47-100 Strzelce Opolskie

Region Południowo - Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach

(Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa w Domaszkowicach)

EKOM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o.

ul. Piłsudskiego 32
48-303 Nysa

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach

(Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa w Domaszkowicach)

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach

(Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa w Domaszkowicach)

EKOM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o.

ul. Piłsudskiego 32
48-303 Nysa

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 

Region Południowo - Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych 
i z selektywnej zbiórki, kompostownia

ul. Białobrzeska
38-400 Krosno

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

 Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. Fredry 13
38-400 Krosno

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Region Północny

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Segregacji 
i Kompostowania Odpadów

ul. Strefowa 8
39-400 Tarnobrzeg

A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z  o. o.

ul. Jasińskiego 19
39-400 Tarnobrzeg

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostownia osadów
i biokomponentów
KOMWITA

ul. Siedlanka Boczna 2
37-300 Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Leżajsku 

ul. Żwirki i Wigury 3
37-300 Leżajsk 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko „Stalowa Wola”

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola

Region Wschodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej

Młyny 24
37-550 Radymno

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno
z/s w Skołoszynie

ul. Dworska 67
37-550 Radymno

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko „Przemyśl”

 

Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu

ul. Piastowska 22
37-700 Przemyśl

Region Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Kozodrza
39-103 Ostrów

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie

Ostrów 225
39-103 Ostrów

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostownia bębnowa
(bioreaktor: komposter typ-16)

Paszczyna 62b
39-207 Brzeźnica

Przedsiębiorstwo Gospodarowania 
Odpadami Sp. z o.o

Paszczyna 62b
39-207 Brzeźnica

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko „Kozodrza”

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie

Ostrów 225
39-103 Ostrów

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 

Region Centralny

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
w Hryniewiczach

16-061 Juchnowiec Kościelny

P.U.H.P. "LECH" Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok

Centrum Innowacyjnej
Gospodarki Odpadami (CIGO)

Studzianki, 16-010
Wasilków

PHU „Czyścioch”

ul. Gen.F.Kleeberga 20
15-691 Białystok

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
w Hryniewiczach


16-061 Juchnowiec Kościelny

P.U.H.P. "LECH" Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok

Region Północny

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Suwałkach

ul. Buczka 150a
16-400 Suwałki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Sejneńska 82

16-400 Suwałki

ZZO Koszarówka

Koszarówka
19-200 Grajewo

BIOM Spółka z o.o.

Dolistowo Stare I 144
19-124 Jaświły

Region Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii

18-413 Miastkowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład 
Budżetowy

ul. Akademicka 22
18-400 Łomża

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

18-300 Zambrów

Urząd Miasta Zambrów

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii

18-413 Miastkowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład 
Budżetowy

ul. Akademicka 22
18-400 Łomża

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

18-300 Zambrów

Urząd Miasta Zambrów

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

 

Region Szadółki

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

RIPOK Szadółki
80-180 Gdańsk
ul. Jabłoniowa 55

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
w Gdańsku

80-180 Gdańsk
ul. Jabłoniowa 55

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region Eko Dolina

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

RIPOK Eko Dolina
Łężyce

Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

„Eko Dolina” Sp. z o.o.
Łężyce

Al. Parku Krajobrazowego 99
 84-207 Koleczkowo

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region Północno - Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

RIPOK Bierkowo
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

w Bierkowie

76-112 Bierkowo 120

  Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk
ul. Szczecińska 112

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

RIPOK Bierkowo
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
w Bierkowie

76-112 Bierkowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk
ul. Szczecińska 112

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

RIPOK Sierzno

77-131 Rekowo

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Sierzno Sp. z o.o.

Sierzno

77-131 Rekowo

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

RIPOK 
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

ul. Sportowa 73
76-200 Słupsk

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Region Południowy

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

RIPOK Stary Las

Stary Las 9
83 – 200 Starogard Gdański

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Stary Las 9
83 – 200 Starogard Gdański

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

RIPOK Gostomie
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gostomiu

83-407 Gostomie

Gmina Kościerzyna

  ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

Region Północny

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

RIPOK Czarnówko

Czarnówko

84-351 Nowa Wieś Lęborska

Zakład Zagospodarowania Odpadów
"CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA" Sp. z o.o.


Czarnówko 34,
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

RIPOK Swarzewo

ul. Władysławowska 84
84-120 Władysławowo

Spółka Wodno – Ściekowa „Swarzewo”

ul. Władysławowska 84
84-120 Władysławowo

Region Południowo - Zachodni

 Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

 

RIPOK Przechlewo

ul. Młyńska 44 b
77-320 Przechlewo

 

Zakład Gospodarki Komunalnej


77-320 Przechlewo
ul. Człuchowska 26

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

 

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Region Wschodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

RIPOK Gilwa Mała

Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

RIPOK 
Kommunalservice Vornkahl Polska

ul. Czatkowska 8
83-110 Tczew

KOMMUNALSERVICE VORNKAHL
POLSKA 
Sp. z o.o.

83-110 Tczew
Czatkowska 8

 

WOJEWÓDZTWO ŚLASKIE

 

Region I

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa

 

Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o. o. Sobuczyna

ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region II

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

 

ul. Milowicka 7a 
40-833 Katowice

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Obroki 140
40-833 Katowice

ul. Cmentarna 19f
41-800 Zabrze

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

Region III

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Szybowa 44
44-194 Knurów

PPHU KOMART Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 7 
44-194 Knurów

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostowanie w pryzmach/fermentacja metanowa w komorach

ul. Rycerska 101 
44-251 Rybnik

„BEST-EKO” Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1 
44-240 Żory

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów komunalnych
w Knurowie

ul. Szybowa 44
44-194 Knurów

P.P.H.U. ,,Komart” Sp. z o.o. 
w Knurowie

ul. Szpitalna 7 
44-194 Knurów

Składowisko odpadów komunalnych
w Jastrzębiu Zdroju

ul. Dębina 36

„Cofiono-Poland” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29
40-017 Katowice

Region IV

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Krakowska 315d
43- 300 Bielsko Biała

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

ul. Krakowska 315d
43- 300 Bielsko Biała

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostowanie komorowe

ul. Kabaty 2
34-300 Żywiec

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

ul Kabaty 2
34-300 Żywiec

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów komunalnych
w Bielsku - Białej

ul. Krakowska 315d
Bielsko-Biała

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 
w Bielsku-Białej,

ul. Krakowska 315d,  
43- 300 Bielsko-Biała

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

Region I

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

msc. Janczyce

27-522 Baćkowice

Ekologiczny Związek Gmin
Dorzecza Koprzywianki

Baćkowice 86
27-552 Baćkowice

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region II

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

msc. Janik

ul. Borowska 1
27-415 Kunów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
„Janik” 
Sp. z o.o.

Janik, ul. Borowska 1
27-415 Kunów

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

msc. Janik

ul. Borowska 1
27-415 Kunów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
„Janik” 
Sp. z o.o.

Janik, ul. Borowska 1
27-415 Kunów

Region III

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

msc. Włoszczowa

ul. Przedborska
29-100 Włoszczowa

PGKiM Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31
29-100 Włoszczowa

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region IV

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Promnik
26-067 Strawczyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o.

ul. Piekoszowska 390
25-645 Kielce

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Przededworze 
26-020 Chmielnik

Kopalnia Granitu 
„Kamienna Góra”  Sp. z o.o.

Micigózd,
ul. Częstochowska 6 
26-065 Piekoszów

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Promnik, 
26-067 Strawczyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o.

ul. Piekoszowska 390
25-645 Kielce

Region V

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Dobrowoda
28-100 Busko-Zdrój

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
w Busku-Zdroju

ul. Łagiewnicka 25
28-100 Busko-Zdrój

 

msc. Staszów
ul. Pocieszki

28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Staszowie 
Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3 
28-200 Staszów

Region VI

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

msc. Końskie

ul. Spacerowa
26-200 Końskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Łazienna 8
26-200 Końskie

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE

 

Region Północny

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania
Składowisko odpadów
Kwatera II

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Elblągu

ul. Szańcowa 1
82-300 Elbląg

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region Centralny

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów
Kwatera III

Wysieka

11-200 Bartoszyce

ZGO Sp. z o.o. Bartoszyce

ul. Zbożowa 8
11-200 Bartoszyce

Region Północno-Wschodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Sękity

11-230 Bisztynek

Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. „SĘKITY”

Bisztynek Kolonia 14
11-230 Bisztynek

Spytkowo

11-500 Giżycko

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Suwalska 21
11-500 Giżycko

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Spytkowo

11-500 Giżycko

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Suwalska 21
11-500 Giżycko

Region Wschodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania
Składowisko odpadów, 

Kwatera II

Siedliska
19-300 Ełk

PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

Siedliska 77 
19 – 300 Ełk

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region Zachodni

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  RUDNO Sp. z o.o.

Rudno 17
14-100 Ostróda

Biuro:
ul. Stępowskiego 10 
14-100 Ostróda

Związek Gmin Regionu
Ostródzko- Iławskiego ,,Czyste środowisko’’

ul. Wojska Polskiego  5
14-100 Ostróda

 

Działdowo/ Zakrzewo

EZG Działdowszczyzna
Działdowo

ul. Przemysłowa 61 
13-200 Działdowo

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów, 
Kwatera II

Rudno 17
14-100 Ostróda

Biuro:
ul. Stępowskiego 10 
14-100 Ostróda

 

Związek Gmin Regionu
Ostródzko- Iławskiego ,,Czyste środowisko’’

 

ul. Wojska Polskiego  5
14-100 Ostróda

 

Składowisko odpadów

Różanki

Zakład Usług Komunalnych "USKOM"
Sp. z o.o. w Mławie

ul. Płocka 102
 06-500 Mława

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

Region I

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostownia pryzmowa

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

Spółka Wodno-Ściekowa "Gwda" Sp. z o.o.

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Kłodawa

64-930 Szydłowo

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko
z siedzibą w Pile

ul. Kusocińskiego 1
64-920 Piła

 

Region II

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

ul. Meteorytowa 1 
gm. Suchy Las

Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region III

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

ul. Piłsudskiego 2

Mnichy

gm. Miedyzachód

Zakład Utylizacji 
Odpadów Clean City Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

Region IV

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Piotrowo Pierwsze 26/27 
64-020 Czempiń

Związek Międzygminny "C.Z.O. - SELEKT

64-020 Czempiń
ul. 24 Stycznia 25

Region V

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Trzebania

gm. Osieczna

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

64-100 Leszno
ul. Saperska 23

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region VI

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Witaszyczki 1A

gm. Jarocin

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Witaszyczki 1A

63-200 Jarocin

Region VIII

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

ul. Sulańska 13
62-510 Konin

 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

ul. Sulańska 13
62-510 Konin

 

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Region X

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Orli Staw 2
62-834 Ceków

 


Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
ul. Plac Św. Józefa 5 
62-800 Kalisz

 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 

Region Szczeciński

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

 

Leśno Górne
72-004 Tanowo

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych,

Leśno Górne, 
72-004 Tanowo

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Dalsze 36 
74-300 Myślibórz

EKO-MYŚL Sp. z o.o. w Myśliborzu

74-300 Myślibórz, 
Dalsze 36

Łęczyca

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Stargard Sp. z o.o.

ul. Bogusława IV 15
73-110 Stargard Szczeciński

Region Koszaliński

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

 

 

Korzyścienko

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska  w Kołobrzegu Sp. z  o. o.

ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg 

ul. Łubuszan 80
76-004 Sianów

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Koszalinie

ul. Komunalna 5, 
75-724 Koszalin

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

ul. Łubuszan 80
76-004 Sianów

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. 
w Koszalinie

ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Region Szczecinecki

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Mirowo 14
78-125 Rymań

SITA JANTRA Sp. z o.o.

ul. Ks. Anny 11
70-671 Szczecin