Strona Główna
O nas
Programy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Konkursy
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Biblioteka
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

01.03.2017r.

O projekcie "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego"
dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

www.rceeplock.pl/ekologicznymieszkaniec

21.04.2017r.

Szanowni Państwo, z przyjemnością ogłaszamy wyniki Konkursu Grantowego
"Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca"W ramach Konkursu Grantowego "Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca"
dofinansowanie otrzymało 20 projektów.

Wyniki - pobierz...

Gratulujemy!

Zapraszamy celem podpisania umowy w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek)
do biura RCEE w Płocku ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock w godz. 10.00-14.00.

07.04.2017r.

Czy wiecie, że jeszcze po wojnie płockie śmieci były wywożone na okoliczne pola? 
Albo zaraz koło starego mostu? A w średniowieczu zapychano nimi studnie na Starym Rynku? 
Czy wiecie, że za kilkaset lat w Kobiernikach rozkopią stare kwatery składowiskowe i zakrzykną: "Hura! Mamy tu sporo paliwa!"?

--> Tajemnicze wzgórza w Kobiernikach - czytaj ...
--> Reportaż multimedialny - czytaj ...

Gazeta Wyborcza - Płock

30.03.2017r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 
w partnerstwie z Gimnazjum Nr 6 w Płocku zaprasza do udziału 
w konkursie grantowym "Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca"


Przedmiotem konkursu jest projekt działań na rzecz zrównoważonego stylu życia oraz propozycji podjętych działań w tej dziedzinie.

Grupa realizująca projekt musi składać się min. z 4 osób
(w przypadku młodzieżowej grupy inicjatywnej choć jedna z osób musi być pełnoletnia, będzie ona pełniła rolę koordynatora, opiekuna grupy).

Grupy inicjatywne, aby ubiegać się o dotacje będą musiały nawiązać współpracę z instytucją posiadającą osobowość prawną (np. jednostką oświatową), która obejmie patronat nad projektem.

Konkurs skierowany do ludzi aktywnych społecznie z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego.

Cele konkursu: propagowanie zrównoważonego stylu życia, angażowanie się w działania wspierające edukację ekologiczną, dbałość o ochronę środowiska, prezentacja projektów dla ogółu społeczeństwa podczas happeningu pn. "Dzień czystego powietrza" na Placu Starego Rynku w Płocku.

Termin: do 14 kwietnia 2017r. - dostarczenie projektów konkursowych do biura RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock - do godz. 15-tej. - decyduje data doręczenia.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - pobierz ...

Wniosek - pobierz ...

Sprawozdanie merytoryczne - pobierz ...

Sprawozdanie finansowe - pobierz ...

30.03.2017r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ogłasza konkurs na działania edukacyjne "SZKOŁA/PRZEDSZKOLE KSZTAŁCĄCA EKOKONSUMENTÓW"

Konkurs przeznaczony jest dla szkół i przedszkoli zaangażowanych w projekt "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego".

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej/lokalnej. Działania powinny swoim zasięgiem objąć uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników administracji. Działania prowadzone powinny być przez okres co najmniej 3 miesięcy, a zakończyć się do 30.10.2017r.

Konkurs adresowany jest do szkół/przedszkoli z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Termin: do 14 kwietnia 2017r. - złożenie deklaracji udziału w konkursie przez szkoły/przedszkola.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - pobierz ...

Konkurs "Szkoła/przedszkole kształcące ekonkosnumentów" w ramach projektu "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego" realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


06.04.2017r.

06.04.2017r.

14.03.2017r.

Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu Płockiego


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Termin nadsyłania prac: do 26 maja 2017r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego. - czytaj wiecej ...


Do pobrania:
Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie - pobierz ...Fot. Archiwum WFOŚiGW w Warszawie

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
zostało Laureatem III edycji konkursu "EKOpozytyw MAZOWSZA"
w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA (inne podmioty)


Kampania Sprzątanie Świata 2016

Organizator:

 

Wsparcie finansowe przez Orlen EKO Sp. z o.o.
działań i akcji Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 
a w szczególności "Obchodów Światowego Dnia Ziemi i Ochrony Środowiska 
oraz "Kampanii Sprzątanie Świata 2016"


O projekcie "Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw" dofinansowanym ze środków NFOŚiGW ---> http://www.rceeplock.pl/inicjatywy


Dzień Ziemi 2016

Organizator:

Wsparcie finansowe przez Orlen EKO Sp. z o.o.
działań i akcji Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 
a w szczególności "Obchodów Światowego Dnia Ziemi i Ochrony Środowiska 
oraz "Kampanii Sprzątanie Świata 2016"

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy". Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

Biblioteka:

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki i skorzystania z fachowej literatury zarówno z ochrony środowiska, ekologii, jak również edukacji ekologicznej. "Od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00"czytaj ...

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW